Ga naar boven

Al 18 jaar een begrip in Friesland!

Zoek de Schat

Het inmiddels populaire spel Zoek de Schat spelen we ook dit jaar weer!

De afgelopen jaren is het spel Zoek de Schat enorm populair geworden. De afgelopen jaren is gebleken dat door het enthousiasme van de deelnemers er zich soms ook onveilige situaties voor kunnen doen. Wij vragen dan ook aan de deelnemers om met elkaar te denken om de veiligheid van iedereen. De schat zal niet (meer) bevinden in omgeving van een treinspoor, diepe wateren of andere onveilige locaties. Ook zal de schat zich nooit bevinden op een particulier terrein. Ook vragen we jullie om elkaar te wijzen op onveilige situaties. Deelname aan het spel Zoek de Schat is geheel op eigen risico.

De Vrije Piraten

Wij zijn vanaf 15 december ONAIR!