Ga naar boven

Informatie

Er komen bij ons dagelijks veel vragen binnen over het feest. Hierbij de meest voorkomende vragen op en rij inclusief antwoord.

1) Zijn er nog kaarten te verkrijgen in de voorverkoop?
Antwoord: Nee, alle kaarten zijn verkocht, er zijn dus bij alle voorverkoop adressen geen kaarten meer en ook ONLINE niet.

2) Zijn er dan nog wel kaarten aan de kassa bij de tent te verkrijgen?
Antwoord: Nee ook zijn er geen kaarten bij de tent te verkrijgen. OP = OP

3) We willen jullie wel meer geld betalen zijn er dan nog kaarten te verkrijgen?
Antwoord: Nee ook dat is natuurlijk niet mogelijk.

4) Waarom zijn jullie zo snel uitverkocht?
Antwoord: Het Mega Vrije Piraten Festival is uitgegroeid tot een groot feest waar veel mensen naar toe willen. Net zoals alle andere feesten heb je te maken met een maximaal aantal bezoekers.

5) Ik wil een kaart van iemand overnemen is dit veilig?
Antwoord: Uiteraard zijn er mensen die kaarten willen verkopen, maar let op waar je koopt. Het ticketsysteem zal valse kaarten en/of gekopieerde / dubbele kaarten direct herkennen. Bij illegale kaarten wordt er direct aangifte gedaan bij de Politie en zal toegang tot het evenement direct worden geweigerd. De Vrije Piraten zijn niet verantwoordelijk voor tickets die vals in de omloop zijn en niet gekocht zijn bij de Vrije Piraten of officiƫle verkooppunten.

6) Ik wil graag vrijwilliger worden bij jullie feest, zodat ik toch nog naar het feest kan is dit mogelijk?
Antwoord: Nee de Vrije Piraten zijn volledig voorzien van medewerkers en personeel voor deze avond.

7) Ik bin jonger dan 18 jaar, mag ik wel naar binnen?
Antwoord: Er is geen leeftijdsgrens voor het evenement, iedereen is dus welkom (natuurlijk moet je wel een kaartje voor de toegang een goed humeur mee nemen)

Eventuele andere vragen zijn uiteraard van harte welkom bij onze webredactie via Facebook of info@devrijepiraten.nl

HUISREGELS:

 1. De huisregels gelden gedurende het gehele evenement.
 2. Visitatie wordt uitgevoerd door onze security medewerkers en is verplicht. Bij weigering wordt de toegang tot het terrein ontzegd. Medicijnen mogen alleen het terrein op worden meegenomen indien je ter plaatse een geldige doktersverklaring kunt overleggen.
 3. Elke bezoeker is verplicht zich bij de ingang, of gedurende het evenement, te kunnen legitimeren. Indien de bezoeker zich niet kan legitimeren, is de organisator bevoegd de bezoeker te weigeren en/of te verwijderen van het evenemententerrein.
 4. Indien door de bezoeker strafbare feiten worden gepleegd, draagt het beveiligingspersoneel betreffende persoon over aan de politie.
 5. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht een bezoeker te verwijderen van het evenement, mocht het gedrag van de bezoeker hiertoe aanleiding geven.
 6. Gewelddadig gedrag, discriminatie en ongewenste intimiteiten in welke vorm dan ook worden niet getolereerd.
 7. Het is verboden om binnen het evenemententerrein (opvallende) kleding te dragen welke gerelateerd kan worden aan een voetbalclub, motorclub cq een onderdeel daarvan.
 8. Het is verboden om alcoholhoudende dranken te nuttigen voor iedereen onder de 18 jaar. Ook het kopen en doorgeven aan iemand onder de 18 jaar is verboden. Hier zal streng op gelet worden.
 9. Het is verboden om in de tent te roken.
 10. Het nuttigen, verbruiken, verhandelen en/of in het in bezit hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Alle soft- en harddrugs worden in beslag genomen.
 11. Het is verboden zaken mee te nemen als: eten, alcohol, drank, flessen, blikjes, glaswerk, wapens, vuurwerk en geluidsapparatuur.
 12. (Huis)dieren zijn niet toegestaan op het evenemententerrein.
 13. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de organisatie, flyers of andere promotionele artikelen op en rondom het evenement uit te delen. Daarnaast is geen enkele vorm van handel toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie. Inclusief het doorverkopen van kaarten voor dit evenement.
 14. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden, alle bezoekers geven door betreden van het evenemententerrein stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 15. Elke bezoeker dient zich bij aankomst op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden.
 16. Het betreden van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen.
 17. In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel biedt, is het oordeel van de organisatie bindend.

Voor uw en onze veiligheid is er in en rondom het evenement gebied cameratoezicht

 

De Vrije Piraten

Klik op Play en luister mee! Of klik hier en open de speler in apart venster!